Terms of use.
Copyright Spitalul Breaza

STRUCTURA SPITALULUI DE BOLI PULMONARE BREAZA

Spitalul de Boli Pulmonare Breaza are structura organizatorica aprobata prin Hotararea Consiliului Local Breaza nr. 19/23.02.2012 si cuprinde:

- Sectia I pneumologie (40 de paturi);

- Sectia II pneumologie (45 de paturi);

- Farmacia cu circuit inchis;

- Laborator analize medicale;

- Laborator radiologie si imagistica medicala;

- Compartiment statistica si informatica medicala;

- Ambulatoriu de specialitate integrat spitalului;

- Compartiment prevenire si control al infectiilor nosocomiale;

- Aparat functional.

Prin Hotararea Consiliului Local Breaza nr. 99/30.07.2015, s-a modificat structura organizatorica prin adaugarea Biroului de Management al Calitatii Serviciilor Medicale.

Organigrama - link

Statul de functii al acestul Spital - link