Terms of use.
Copyright © Spitalul Breaza

STRUCTURA SPITALULUI DE BOLI PULMONARE BREAZA

Spitalul de Boli Pulmonare Breaza are structura organizatorica aprobata prin Hotararea Consiliului Local Breaza nr. 35/16.03.2017, modificata prin Hotararea Consiliului Local Breaza nr. 22/28.02.2018:

- Sectia pneumologie (70 de paturi); din care pneumologie cronici 40 de paturi

- Farmacia ;

- Laborator analize medicale;

- Laborator radiologie si imagistica medicala;

- Compartiment evaluare si statistica medicala;

- Compartiment de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale;

- Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinet īn specialitatea - pneumologie ;

- Aparat functional.

- Spitalizare de zi .

- Compartiment explorari functionale;

- Laboratoarele deservesc atāt sectia pneumologie cāt si ambulatoriul integrat;

Organigrama

Stat de functii