Terms of use.
Copyright Spitalul Breaza

STRUCTURA SPITALULUI DE BOLI PULMONARE BREAZA

Spitalul de Boli Pulmonare Breaza are structura organizatorica aprobata prin Hotararea Consiliului Local Breaza nr. 19/23.02.2012 si cuprinde:

- Sectia pneumologie (70 de paturi);

- Farmacia cu circuit inchis;

- Laborator analize medicale;

- Laborator radiologie si imagistica medicala;

- Compartiment statistica si informatica medicala;

- Ambulatoriu de specialitate integrat spitalului;

- Compartiment prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale;

- Aparat functional.

Organigrama

Stat de functii