CONCURS ASIST. MEDIC. GENERALIST DEBUT DEC 2018- PROCES VERBAL- PROBA INTERVIU - Detalii

CONCURS ASIST. MEDIC. GENERALIST DEBUT DEC 2018- PROCES VERBAL- PROBA PRACTICA - Detalii

CONCURS ASIST MEDIC GENERALIST DEBUT DEC 2018- PROCES VERBAL- PROBA SCRISA - Detalii

CONCURS ASIST. MEDIC. GENERALIST DEBUT DEC 2018- SELECTIA DOSARELOR - Detalii

PROMOVARE MUNCITORI FOCHISTI DEC. 2018- REZULTAT FINAL TESTARE - Detalii

ANUNT EXAMEN INTERN DE PROMOVARE MUNCITORI FOCHISTI - Detalii

ANUNT CONCURS PENTRU 2 POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST - DEBUTANT, - Detalii

EXAMEN PROMOVARE ASISENTI DEBUTANTI FINALIZAT Noiembrie 2018, - Detalii

EXAMEN PROMOVARE ASISENTI DEBUTANTI Noiembrie 2018, - Detalii

CONCURS ECONOMIST MANAGEMENTUL CALITATII - PROCES VERBAL PROBA INTERVIU, - Detalii

CONCURS ECONOMIST-MANAGEM CALITATII PUNCTAJ PROBA SCRISA, - Detalii

ANUNT CONCURS ECONOMIST - MANAGEM CALITATII - SELECTIE DOSARE - Detalii

ANUNT CONCURS MEDIC SPECIALIST - PROCESE VERBALE, PROBE EXAMEN - Detalii

ANUNT CONCURS POST ECONOMIST I - MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE - Detalii

ANUNT CONCURS Medic Specialist SEP 2018- SELECTIE DOSARE - Detalii

ANUNT CONCURS POST MEDIC SPECIALIST PNEUMOLOG SECTIE - Detalii

ANUNT CONCURS MEDIC SPECIALIST - SELECTIE DOSARE CANDIDATI - Detalii

ANUNT CONCURS MEDIC SPECIALIST PNEUMOLOG, SECTIE - Detalii

EXAMEN INTERN DE PROMOVARE SALARIATI, PE O TREAPTA SUPERIOARA - Detalii

PROCES VERBAL PROBA PRACTICA / INTERVIU - ASISTENT MEDICAL DEBUTANT - Detalii

PROCES VERBAL , PROBA SCRISA ASISTENTI MEDICALI. - Detalii

PROCES VERBAL PROBA PRACTICA / INTERVIU, INFIRMIERA - Detalii

Anunt concurs:PROCES VERBAL COMISIE EXAMINARE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT, PROBA SCRISA. - Detalii

Anunt concurs: PROCES VERBAL COMISIE EXAMINARE INFIRMIERA, PROBA SCRISA. - Detalii

Anunt concurs: 2 posturi de asistent medical generalist si 1 post de infirmiera - Detalii

Anunt concurs referent achizitii - Detalii

Anunt concurs asistent si infirmier spitalizare zi - Detalii

Proces verbal final pt examen director financiar contabil - Detalii

Proces verbal final pt examen director medical - Detalii

Anunt concurs comitet director 2017 plus selectie dosare - Detalii

Anunt post asistent perioada determinata - Detalii

Promovare asistent farmacie si ingrijitor - Detalii

Anunt promovare asistent si ingrijitoare OCT 2017 - Detalii

Finalizare concurs medic specialist septembrie 2017 - Detalii

Completare la anuntul ptr medic - Detalii

Anunt pentru ocuparea postului de Manager, persoana fizica - Detalii

Rezultat final concurs manager - Detalii

Concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist pneumolog - Detalii

Proces verbal proba scrisa concurs - Detalii

Process verbal selectie dosare - Detalii

Anunt promovare - Detalii

Concurs

: Asistent Medical Generalist - debutant :

: Post vacant de ingrijitoare : >- Detalii

Concurs in conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2016

Anunt suspendare concurs:

- Detalii

Un post de asistent medical generalist

Un post de ingrijitoare

- Detalii

CONCURS in conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 869/2015 urmatoarele posturi:

Un post de medic specialist pneumolog in cadrul sectiei de pneumologie 2 a Spitalului ;

Un post de medic rezident ultimul an - specialitatea pneumologie ;

Un post de medic specialist - medicina de laborator in cadrul Laboratorului de Analize

- Detalii

Un post muncitor fochist cu norma intreaga, perioada nedeterminata;

Data limita de înscriere: 22.03.2016, orele 15ºº.;

Relatii suplimentare la tel. 0244.340.419, interior 19, persoana de contact: Tunsoiu Sorin.

- Detalii legate de concursul pt postul de muncitor fochist

- Detalii legate de rezultatul concursului pt postul de muncitor fochist

- un post de Medic Specialist Pneumolog;

- un post Biolog pentru Laboratorul de Analize Medicale;

DOSARUL DE INSCRIERE VA CUPRINDE URMATOARELE ACTE:

- cerere in care sa mentioneze postul pentru care doreste sa concureze;

- copie xerox de pe diploma de medic/biolog si adeverinta/certificate de confirmare in gradul profesional;

- copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul in curs;

- dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art.447 lin.(1) lit.e) sau f),la art.531 alin.(1) lit.d)ori e),respectiv la art.618 alin(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ori la art.39 alin.(1) lit. c) sau d) din Legea nr.460/2003 privind exrcitatea profesiunilor de biochimist,biolog si chimist, infiintarea,organizarea si functionarea OBBCSSR;

- acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut in Anexa nr.3 la ordin;

- cazierul juridic;

- certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii in postul pentru care candideaza;

- chitanta de plata a taxei de concurs;

Taxa de concurs este de 150 lei;

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar ori biolog;

Inscrierile la concurs se fac la sediul unitatii pana la data de 22.01.2016 orele 15.00 iar concursul se organizeaza in perioada cuprinsa intre 31 si 90 de zile de la publicarea in “Viata Medicala”.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul spitalului, str. Miron Caproiu, nr.42-46, oras Breaza, sau la tel.:0244/340419 int. 19.Terms of use.
Copyright © Spitalul Breaza