SERVICII MEDICALE SPITALICESTI

OFERITE IN CADRUL

SPITALULUI DE BOLI PULMONARE BREAZA


- consultatii pneumologie;

- internare in forma de spitalizare continua tip acut;

- investigatii: radiografii pulmonare;

- probe functionale respiratorii: spirograma, test de hiperreactivitate bronsica;

- EKG;

- ecografii abdominale (in afara contractului cu C.A.S. Prahova);

- analize de laborator: hematologie, biochimie (sange, urina), citologie (lichid pleural);

- consiliere pentru renuntarea la fumat (in afara contractului cu C.A.S. Prahova);

- tratamente: medicamentos, aerosolizari, exigenoterapie, toracocenteze;

- ingrijire, supraveghere evolutiei sub tratament si recuperare;

- cazare, masa, materiale sanitare.

Descrierea Procedurii :

1) In functie de evolutia pacientului internat, medicul curant poate stabili data externarii. Acesta poate fi :

- cu respectarea nr. de zile recomandat pentru afectiunea cu care a fost internat.

- decalata, in caz de complicatii sau necesitatea prelungirii supravegherii.

2) Odata stabilita data, ea va fi comunicata pacientului /apartinatorului dupa caz, cu 48 de ore anterior externarii sau, cel tarziu, cu 24 de ore anterior externarii.

3)Medicul incheie foaia de observatie , stabileste diagnosticele de externare, precizeaza starea la externare a pacientului(ex. vindecat, ameliorat, stationat).

4)Asistenta medicala inchide dosarul de ingrijire.

5) Epicriza, constand in rezumatul informatilor din FOCG, investigatiile efectuate, tratamentul urmat pe perioada internarii si recomandarile la externare, va fi completata de medicul curant in FOCG si avizate de catre Seful de Sectie;

6) Se redacteaza Biletul de Externare / Scrisoare Medicala catre medicul de familie/medicul specialist din ambulatoriu-dupa caz, care se vor transmite direct sau prin intermediul asiguratului.

7) Recomandarile sunt explicate de medicul curant. Daca este cazul, medicul va comunica pacientului intervalul pana la urmatorul control.

8) Tratamentul va fi prescries pe retete compensate sau simple, in functie de caz, respectand legislatia in vigoare. Retetele compensate se elibereaza doar daca pacientul a facut dovada ca este asigurat,

9) La externare pacientul va primi Concediul medical completat de catre medicul curant conform legislatie in vigoare si vizat de Seful de Sectie (pentru pacienti salariati), Referate Medicale catre serviciile de expertiza a muncii si bilete de trimitere catre alte specialitati, Fisa de decont cu cheltuielile realizate de unitatea medicala pentru spitalizarea in cauza;

10) Dupa inmanarea documentelor, pacientul se poate schimba in haine de exterior;

11) In cazul in care pacientul nu se poate deplasa singur, este insotit pana la iesirea din spital de o infirmiera/ingrijitoare;

12) Pentru pacientii nedeplasabili sau care necesita oxigenoterapie pe perioada transportului se asigura transportul la domiciliu cu ambulanta spitalului;

13) Documentele medicale se arhiveaza in vederea pastrarii pentru 10 ani(in Arhiva Spitalului).

_________________________________________________________________________

Dotare aparatura - link

Lista tarife consultatii si analize medicale - link

Total pacienti tratati anual - link

 Terms of use.
Copyright Spitalul Breaza